maź w stawach

Choroby stawów http://www.dreamstime.com/-image15197222

Staw zawiera ruchome elementy. Podobnie jak w przypadku maszyn, ruchome elementy stawu bez odpowiedniego zabezpieczenia…